Przekazanie radiowozów

Bezpieczeństwo

Wbrew wielu krzywdzącym opiniom Nowa Huta, w porównaniu z innymi częściami Krakowa, jest bezpieczna. Ale to nie znaczy, że zawsze czujemy się bezpiecznie oraz że nie można nic już zrobić, by było lepiej. Problemami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zajmuję się od wielu lat. Ukończyłem też w tym kierunku studia. Podczas ostatniej poważnej powodzi uczestniczyłem w akcji ratunkowej w rejonie mostu Wandy i Łęgu. W ostatnich latach pracowałem w zespołach zajmujących się koncepcją monitoringu miejskiego oraz przygotowującym nowy program Bezpieczny Kraków. Teraz czas na wdrożenie koncepcji, które poprawią poczucie bezpieczeństwa oraz samo bezpieczeństwo mieszkańców.

Dlatego chciałbym:

Doprowadzić do realizacji postulatu mieszkańców z referendum – zapewnić nowoczesny, wydajny, wspomagany komputerowo monitoring wizyjny miasta.

Powołać Centrum Bezpieczeństwa Miasta na miarę potrzeb milionowego miasta. Centrum które koordynowałoby zarządzanie bezpieczeństwem szczególnie podczas dużych wydarzeń kulturalnych czy sportowych, klęsk żywiołowych, ale także na co dzień – wspomagając służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa

 Wzmocnić finansowo i sprzętowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a także objąć finansowaniem przygotowane do niesienia pomocy jednostki OSP, które obecnie nie są objęte systemem współfinansowania z budżetu miasta.

Zwiększyć nakłady na dodatkowe płatne patrole oraz na zakupy sprzętu poprawiającego skuteczność działania zawodowych służb stojących na straży bezpieczeństwa.

Uruchomić program grantów na lokalne, dzielnicowe projekty poprawiające bezpieczeństwo publiczne, w tym prewencyjne – uczące różne grupy odbiorców jak unikać zagrożeń.

Wprowadzić w szkołach oraz przedszkolach miejskich jednolite procedury alarmowania i reagowania na sytuacje zagrożenia, inne niż te związane z pożarem – na przykład wtargnięcie niebezpiecznej osoby na teren placówki.