Kurtyna wodna

Komfort życia

Bardzo wielu mieszkańców, zwłaszcza na starszych osiedlach Nowej Huty, ma pod opieką osoby niesamodzielne – seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz chore, wymagające nieustannej opieki.  Zazwyczaj zapewniają ją najbliżsi, dla których jest to bardzo wymagające i trudne zadanie. Dlatego chciałbym zorganizować system opieki wytchnieniowej, czasowo odciążającej rodziny od obowiązków związanych z opieką.

Ponadto chciałbym:

By miasto pozyskiwało poprzez system dotacji miejsca w żłobkach nienależących do gminy.

Zadbać o budowę nowych żłobków i przedszkoli.

Wprowadzić zasiłek w wysokości 500 zł miesięcznie dla rodzin z niepełnosprawną osobą dorosłą.

Doprowadzić do budowy ośrodka dla osób z autyzmem, które nie mogą już liczyć na opiekę rodziców.

Doprowadzić do rozbudowy i wzmocnienia finansowego Centrów Aktywności Seniora.

By w każdej dzielnicy powstały Kluby Rodzica prowadzące wspólne zajęcia dla rodzin z małymi dziećmi.

Objąć wszystkich dzieci w Krakowie programem badań pulmunologicznych.