Arteteka

Kultura i czas wolny

Nowoczesne biblioteki

Od ponad dekady pracuję w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w tym od 7 lat kieruję tą instytucją. W tym czasie m.in. otworzyliśmy Artetekę – miejsce zarówno indywidualnej kreatywnej pracy, jak i wspólnej nauki i rozrywki, spotkań, debat społecznych, interesujących warsztatów. W Artetece nie trzeba być cicho, a zajęcia zorganizowane odbywają się we w otwartej przestrzeni i każdy może się do nich przyłączyć. Postawiliśmy pierwszy w Małopolsce książkomat, dzięki któremu zamawiane przez Internet książki można odbierać przez całą dobę. Wiem, jak powinny wyglądać nowoczesne biblioteki oraz czego dziś oczekują od nich mieszkańcy Miasta.

Dlatego chciałbym:

W każdej dzielnicy utworzyć co najmniej jedną nowoczesną filię biblioteki publicznej działającej podobnie jak Arteteka – dysponująca nie tylko tradycyjnymi zbiorami, ale też multimediami, grami planszowymi, nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi z niedostępnym często prywatnie oprogramowaniem do tworzenia grafiki i muzyki. Miejsca z dobrą kawą i nieformalną atmosferą. Lokalu z wydzieloną atrakcyjną przestrzenią dla młodzieży, wyposażoną w instrumenty muzyczne i sprzęt do nagrywania. Nie przywrócimy do życia dawnego Klubu Prasy przy Placu Centralnym, możemy jednak stworzyć nowoczesne przestrzenie, spełniające znacznie szersze funkcje.

 

W ciągu najbliższych lat w każdej dzielnicy postawić co najmniej jeden książkomat, będący wybawieniem dla tych, którzy nie mają czasu by przyjść do biblioteki w godzinach jej otwarcia.

Doprowadzić do przyjęcia kilkuletniego planu modernizacji wszystkich filii bibliotecznych i rozpoczęcia jego realizacji.

Doprowadzić do otwarcia wszystkich filii bibliotecznych w soboty.

Zapewnić szerszy dostęp do książek w formie elektronicznej, dostępnych m.in. na platformie Legimi.

Ponadto chciałbym doprowadzić do:

Wprowadzenia dwudziestoprocentowej zniżki dla mieszkańców na wydarzenia organizowane przez wszystkie miejskie instytucje kultury, w tym Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Jak najszybszego uruchomienia stałej ekspozycji Muzeum Nowej Huty w dawnym kinie Światowid, Szlaku Podziemnej nowej Huty (schrony), skansenu gromadzącego ostatnie ocalałe zabytki architektury wsi nowohuckich, a także przejęcia na cele kulturalne budynków byłego Centrum Administracyjnego kombinatu..

Dokończenia remontu hangaru Czyżyny i utworzenia tam stałej ekspozycji Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Muzeum Ratownictwa.

W ramach 70-lecia Nowej Hutu oznakowania specjalnymi tabliczkami 70 miejsc związanych z historią tej części Miasta. Miejsca te stworzyłyby unikalny turystyczny „Szlak Jubileuszowy”.

l Modernizacji i remontów siedzib nowohuckich domów kultury (filii OK KNH, Norwida, NCK).