Park Ratuszowy

Przestrzeń Publiczna

Jednym z najistotniejszych zadań stojących przed nową Radą Miasta będzie zadbanie o podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Dla mnie sprawy naszego otoczenia – miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy, zawsze były istotne. Będąc przewodniczącym Rady Dzielnicy, a potem radnym Miasta doprowadziłem do rozpoczęcia rewitalizacji Parku Lotników Polskich – rozpoczęła się jego elektryfikacja i powstał pierwszy plac zabaw. Dzięki kontynuacji prac rewitalizacyjnych w kolejnych latach park ten jest coraz piękniejszy. Czas teraz na inne tereny rekreacyjne Nowej Huty oraz na działania podnoszące estetykę naszego otoczenia. 

 

Dlatego chciałbym:

Doprowadzić do rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego oraz jego otoczenia, tak aby stało się ono jednym z najpiękniejszych, najbardziej zadbanych miejsc w Krakowie, umożliwiających relaks i aktywny wypoczynek.

Uruchomić program współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczący modernizacji ogródków jordanowskich. W Krakowie powstaje wiele pięknych i nowoczesnych placów zabaw. Jednak wielu mieszkańców, szczególnie Nowej Huty nie ma do nich bliskiego dostępu, gdyż mieszkają na terenach spółdzielni mieszkaniowych, a w okolicach nie ma działek gminnych, na których mógłby powstać nowy plac zabaw. Spółdzielcze piaskownice i huśtawki nie są często tak atrakcyjne, z powodu braku środków na ich remonty. Z kolei nowe place zabaw budowane przez deweloperów są najczęściej ogradzane. Dlatego proponuję uruchomienie programu „podwórkowy plac zabaw”, w ramach którego Miasto dopłacać będzie do tworzenia atrakcyjnych miejsc zabawy dla rodziców z dziećmi na terenach prywatnych pod warunkiem utrzymywania ich oraz pozostawienia jako ogólnodostępne dla wszystkich.

Zahamować dewastację architektury starej części Nowej Huty. Z jednej strony doprowadzić do zwiększenia nadzoru konserwatorskiego, który wstrzymałby proces bezmyślnych remontów i termomodernizacji, które skutkują nieodwracalną utratą unikalnego charakteru budynków, z drugiej chciałbym uruchomić program dotacji dla wspólnot, które zdecydują się na ambitne projekty remontów elewacji – przywracających nowohuckim budynkom ich pierwotne piękno. Chciałbym, by dzięki współpracy Miasta ze wspólnotami udało się odnowić w pierwszej kolejności elewację w otoczeniu Placu Centralnego i Alei Róż. Należy też wznowić konsultacje społeczne i przyspieszyć prace nad utworzeniem Parku Kulturowego.

Rozszerzyć program rewitalizacji nowohuckich podwórek (obecny zakłada objęcie nim ośmiu miejsc).

 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i wypracowanie nowej formuły Alei Róż, miejsca reprezentacyjnego, atrakcyjnego dla nowohucian i turystów.

Doprowadzić do kompleksowej rewitalizacji Plant Bieńczyckich.

By we wszystkich dzielnicach Nowej Huty powstały nowoczesne wybiegi dla psów, na których będzie można trenować agility – sport polegający na prowadzeniu psa przez tor przeszkód, który wzmacnia relację między czworonogami, a ich właścicielami.

Zainstalować w parkach podłączone do sieci wodociągowej poidła dla psów.

Zrewitalizować brzeg Wisły na odcinku wzdłuż ulicy Stanisławy Dowgiałło oraz wyremontować nawierzchnię tej ulicy. 

Stworzyć w Nowej Hucie miejsce swobodnego handlu, bez opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej, w którym mieszkańcy mogliby np. W weekendy sprzedawać rzeczy już im zbędne.

Zapewnić wsparcie dla ruchów sąsiedzkich, które znakomicie wpływają na jakość życia społeczności lokalnych.

Stworzyć platformę internetową, za pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli zgłaszać postulaty dotyczące przeznaczenia danych terenów. Uwagi te, będą stanowiły wytyczne dla urbanistów pracujących nad nowelizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.