Tramwaj

Transport i czyste powietrze

Nie wszyscy muszą jeździć na rowerach. Ale dzięki temu, że ja korzystam często również z tego środka transportu, ci, którzy z różnych przyczyn jadą samochodami, stoją w mniejszych korkach i produkują mniej smogu. Nie chcę zmuszać nikogo, by przesiadł się na rower. Pokazuję jednak, że komunikacja rowerowa jest bardzo dobrą alternatywą, która jest korzystna dla wszystkich – także tych, którzy z roweru nie korzystają. Dlatego też wspierałem i będę wspierać rozwój infrastruktury rowerowej, w tym połączenia istniejących dróg dla rowerów i budowę nowych elementów infrastruktury. Chcę także doprowadzić do integracji systemu Wavelo z Krakowską Karta Miejską. Ważne jest dla mnie wzbogacenie systemu roweru miejskiego o rowery dla dzieci oraz towarowe (cargo).

Często również poruszam się pieszo i znam codzienne problemy tej grupy uczestników ruchu. Uważam, że trzeba zadbać w końcu także o ich interesy. Dlatego chciałbym aby skrzyżowania i przejścia z sygnalizacją były przyjazne dla pieszych. Aby światło zielone nie zmuszało seniorów, rodziców z wózkami dziecięcymi, osób z niepełnosprawnościami do biegania. Prowadzę akcję „Nie chce biegać na zielonym” i w Radzie Miasta chcę upomnieć się o tę sprawę. 

Ponadto chciałbym:

Doprowadzić do kompleksowego remontu al. Solidarności wraz z torowiskiem oraz innych ulic wymagających naprawy oraz kontynuować program remontów nakładkowych.

Doprowadzić do zakupu, zwłaszcza na trasy nowohuckie, autobusów elektrycznych.

Wprowadzenia na nowohuckie torowiska nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów.

Poprawy komunikacji miejskiej do osiedli położonych blisko granic miasta.

Doprowadzić do remontu ul. Klasztornej.

Wpłynąć na przyspieszenie rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Zrealizować program zawarty w haśle: „70 ulic na 70-lecie Nowej Huty” poprzez wyremontowanie wskazanych przez mieszkańców ulic.