Ewakuacje

Bezpieczeństwo

Przekazanie Policji radiowozów sfinansowanych przez Rady Dzielnic. fot. KMP
Przekazanie Policji radiowozów sfinansowanych przez Rady Dzielnic. Fot. arch. KMP

Zagadnienia bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego, to nie tylko moje zainteresowania, ale też dziedzina od lat przewijająca się w pracy zawodowej i działalności społecznej. Swoją wiedzę na ten temat poszerzałem podczas studiów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Bez udawanej skromności przyznam, że w tej dziedzinie czuję się ekspertem.

Moje pierwsze doświadczenia ze sprawami bezpieczeństwa miały miejsce wiele lat temu, gdy  pracując w Urzędzie Miasta Krakowa byłem m.in. rzecznikiem prasowym Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także przez pewien czas odpowiadałem za politykę informacyjną Straży Miejskiej.

Ćwiczenia prowadzone ze Strażą Pożarną w WBP w Krakowie. Fot. A. Będkowska
Ćwiczenia prowadzone ze Strażą Pożarną w WBP w Krakowie. Fot. A. Będkowska

Gdy zostałem radnym miasta przez dwie kadencje kierowałem Komisją Praworządności, która zajmowała się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa. Kierowana przeze mnie komisja m.in. wspierała doposażanie w niezbędny sprzęt służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek,  dbała o zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego dla krakowskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Inicjowałem także działania we wszelkich, aktualnych wtedy, sprawach związanych z bezpieczeństwem, jak np. sprzedażą dopalaczy, czy nielegalnymi salonami hazardowymi.

Wśród ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa - członków Fundacji Stratpoints, m.in. gen. rez. M. Różańskim, byłym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Fot. Stratpoints
Wśród ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa – członków Fundacji Stratpoints, m.in. gen. rez. M. Różańskim, byłym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Fot. Stratpoints

Jako przewodniczący Komisji Praworządności RMK przygotowałem też między innymi wnioski do Prezydenta o: zapewnienie w projekcie budżetu środków na dokończenie siedzib Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróżenicach, i Kościelnikach, nawiązanie współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, w zakresie pracy osób osadzonych przy oczyszczaniu miasta, doprowadzenie do przekazania działki w rejonie pętli komunikacyjnej Czerwone Maki z przeznaczeniem na budowę nowego Komisariatu Policji V w Krakowie, czy też natychmiastowe rozwiązanie umów z najemcami, którzy w obiektach gminnych prowadzą nielegalną działalność hazardową, a także wprowadzenie do standardu umów zawieranych przez Miasto, klauzuli informującej o zakazie prowadzenia powyższej działalności w obiektach gminnych. Przygotowałem także pakiet uchwał związanych z poprawą bezpieczeństwa, między innymi przeznaczających dodatkowe środki na płatne patrole policji, przedstawiającej założenia budowy sieci monitoringu wizyjnego oraz Centrum Bezpieczeństwa Miasta i określającej perspektywy rozwoju Straży Miejskiej.

Byłem również członkiem miejskiego, eksperckiego zespołu przygotowującego założenia funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta. Koncepcja, którą opracował zespół jest obecnie realizowana. W 2016 r. przybyło 51 kamer – 19 zakupionych przy okazji zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które funkcjonują obecnie w ciągach pieszych i komunikacyjnych w różnych rejonach miasta oraz na obszarze Sanktuarium w Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II, a także 24 kamery monitorujące przejścia podziemne pod rondem Czyżyńskim oraz osiem kamer w parku im. Jordana. We wrześniu i październiku 2018 r. przybyć mają kolejne 83 kamery. Zostaną one zlokalizowane w czterech obszarach:

Dekoracja medalem XXV-lecia SMMK. Fot. Wiesław Majka, UMK
Dekoracja medalem XXV-lecia SMMK. Fot. Wiesław Majka, UMK

Obszar I: Sukiennice, Rynek Główny, ul. Grodzka/plac Wszystkich Świętych, Teatr Bagatela (Krupnicza). Obszar II: Rynek Gł./Bracka, Rynek Gł./Grodzka, Mały Rynek, plac Mariacki, Floriańska Sławkowska, Karmelicka,Jana.

Obszar III: Franciszkańska, Dominikańska, Grodzka, Idziego, Basztowa, plac Matejki, Pawia, Długa, Królewska, Dietla, Bulwar Czerwieński, Bulwar Kurlandzki, Krupnicza, św. Gertrudy, Westerplatte, Starowiślna, Focha, al. 29 Listopada.

Ćwiczenia prowadzone ze Strażą Pożarną w WBP w Krakowie. Fot. A. Będkowska
Ćwiczenia prowadzone ze Strażą Pożarną w WBP w Krakowie. Fot. A. Będkowska

Obszar IV: al. Jana Pawła II, Grzegórzecka, rondo Mogilskie, Starowiślna/Podgórska, plac Bohaterów Getta, Limanowskiego/Na Zjeździe, Kalwaryjska, plac Centralny, al. Solidarności, Poległych w Krzesławicach, Zielony Jar, rondo Kocmyrzowskie, rondo gen. Maczka, Andersa, Stella Sawickiego/Wiślicka, al. Pokoju, Borek Fałęcki, Zakopiańska/Brożka, Dietla/Krakowska, Legionów Piłsudskiego.

W ostatnich dwóch latach zostałem jako zewnętrzny ekspert poproszony o współpracę z miejskim zespołem przygotowującym nowy Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”, którego w rezultacie stałem się współautorem. Po przyjęciu programu przez Radę Miasta Prezydent powołał mnie w skład Rady Programowej czuwającej nad jego prawidłowym wdrożeniem.

Moje zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa zostało symbolicznie docenione – otrzymałem najwyższe wyróżnienie od krakowskich strażników: tytuł „Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, a także m.in. brązowy medal „Zasłużony dla Policji” oraz odznakę OSP „Wzorowy Strażak”.

Obecnie, kierując Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, instytucją mieszczącą się w zabytkowym, liczącym 11 tys. m kw. budynku, skupiłem się w swych zainteresowaniach głównie na sprawach bezpieczeństwa użytkowników dużych obiektów kultury, w tym sprawach przygotowania na wypadek zamachu terrorystycznego lub innego zagrożenia.