Odpowiedź na petycję

Otrzymałem odpowiedź na Petycję do Generalnego Konserwatora Zabytków w sprawie uwzględnienia koncepcji ochrony dziedzictwa kulturowego Nowej Huty w postępowaniu konkursowym na stanowisko małopolskiego konserwatora zabytków. 

Poniżej prezentuję otrzymaną odpowiedź. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w sprawę i podpisały niniejszą petycję.