Samorząd

Obrady Zarządu Dzielnicy, fot. Grzegorz Ziemiański
Obrady Zarządu Dzielnicy, fot. Grzegorz Ziemiański

Od połowy lat ‘90 angażowałem się w działalność samorządową. W tym okresie nasze osiedla, cała Nowa Huta, wymagała pilnych remontów, zmian, dostosowania do zmieniających się potrzeb społecznych. Wtedy po raz pierwszy zostałem radnym dzielnicy XIV. Dwie kadencje później radni doceniając moje doświadczenie wybrali mnie przewodniczącym Zarządu Dzielnicy. Funkcję tę pełniłem kolejne dwie kadencje – przez osiem lat. W okresie tym Czyżyny nie bały się nowatorskich, odważnych pomysłów. To właśnie u nas, w Parku gen. Skalskiego powstała pierwsza w Krakowie publicznie dostępna sieć Wi-Fi na terenie otwartym. Choć dziś, patrząc na rozpolitykowane i skłócone Dzielnice, trudno sobie to wyobrazić, w czasie gdy kierowałem czyżyńską Radą Dzielnicy większość swoich decyzji podejmowała ona jednogłośnie, lub prawie jednogłośnie, a swary i kłótnie charakteryzujące dzielnicowy samorząd w ostatnich latach były nie do pomyślenia.

Koncert z cyklu Nowa Huta, kościół na Szklanych Domach. Dlaczego nie?! fot. Jerzy Woźniakiewicz
Koncert z cyklu Nowa Huta, kościół na Szklanych Domach. Dlaczego nie?! fot. Jerzy Woźniakiewicz

Wspólnie z kolegami – przewodniczącymi pozostałych nowohuckich dzielnic powołaliśmy wtedy Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, które finansowało i realizowało wspólne nowohuckie zadania – w tym sztandarowy projekt organizowanych do dzisiaj koncertów „Nowa Huta. Dlaczego nie?!”

W latach 2006-2010 oraz 2010-2014 mieszkańcy Nowej Huty powierzyli mi funkcję radnego Miasta. Kierowałem Komisją Praworządności Rady Miasta zajmującą się głownie sprawami bezpieczeństwa publicznego. Skutecznie zabiegałem o wiele spraw istotnych dla naszej społeczności lokalnej. Poniżej tylko kilka przykładów tematów, którymi zajmowałem się w tym okresie.

 • Opracowałem i doprowadziłem do wdrożenia Programu Krakowska Sieć AED „IMPULS ŻYCIA” – Miasto Kraków organizowało bezpłatne szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej, a w wybranych miejscach publicznych pojawiły się automatyczne defibrylatory zewnętrzne (urządzenia AED) sieci „IMPULS ŻYCIA”, a kilka tysięcy mieszkańców Krakowa zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Więcej czytaj tutaj.
 • Wystąpienie podczas obrad Rady Miasta Krakowa
  Wystąpienie podczas obrad Rady Miasta Krakowa, fot. archiwum

  Dzięki moim poprawkom do budżetu udało się sfinansować budowę boiska wielofunkcyjnego na os. Dywizjonu 303 i przykryć je halą pneumatyczną. Doprowadziłem także do wykonania nowej nawierzchni kilku nowohuckich boisk szkolnych i zagospodarowania przyszkolnych terenów sportowych.

 • Skutecznie zabiegałem o zabezpieczenie środków na remont budynku teatru Łaźnia Nowa.
 • Wprowadziłem poprawką do budżetu środki na budowę monitoringu wizyjnego na os. Na Stoku.
 • Doprowadziłem do zabezpieczenia środków na kontynuację adaptacji Fortu 49 (os. Na Stoku) na MDK.
 • W wyniku mojej poprawki opracowano projekt basenu przy SP 155 na os. 2. Pułku Lotniczego. Basen jest obecnie budowany.
 • Wprowadzałem do kolejnych budżetów środki na oświetlenie Parku Lotników Polskich. W okresie, w którym byłem radnym zakończono trzy etapy tej inwestycji.
 • W ostatni roku mojej kadencji doprowadziłem do przeznaczenia dodatkowego miliona złotych na krakowskie biblioteki. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup księgozbioru oraz przygotowanie do utworzenia w miejsce czterech bibliotek dzielnicowych jednej Biblioteki Kraków, z ujednoliconą kartą biblioteczną i jednym katalogiem on-line.
 • Zgłosiłem poprawkę dotyczącą zabezpieczenia środków na adaptację hangaru wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Stella-Sawickiego (przygotowanie niezbędnej dokumentacji).
 • Doprowadziłem do zabezpieczenia środków na budowę ścieżek rowerowych w Nowej Hucie, min.: wzdłuż ul. Andersa, al. Pokoju, al. Bora – Komorowskiego, Broniewskiego, Kocmyrzowskiej.
 • Doprowadziłem do zmiany zasad korzystania z samorządowych przedszkoli, tak by rodzice dzieci raz już przyjętych nie musieli co roku od nowa stawać do rekrutacji, obawiając się, czy dziecko pozostanie w placówce. Obecnie wystarczy deklaracja, że dziecko będzie dalej chodziło do przedszkola.
 • Zaangażowałem się w walkę o równe traktowanie trzylatków w toku rekrutacji do przedszkola i o zaprzestanie faworyzowania dzieci urodzonych przed 31 sierpnia. Przygotowałem też w tej sprawie rezolucję do Rządu RP.
 • Zablokowałem likwidację filii Przedszkola 110 położonej przy ul. Ciepłowniczej.
 • Angażowałem się w sprawy dotyczące ruchu rowerowego i ułatwień dla rowerzystów, miedzy innymi w sprawę dopuszczenia ruchu rowerami pod prąd w ulicach jednokierunkowych. Przygotowałem projekt uchwały, dzięki której powstają w Krakowie kolejne kontrapasy.
 • Zabiegałem o usytuowanie w Nowej Hucie stacji sieci Roweru Miejskiego.
Plac Centralny. fot. Jerzy Woźniakiewicz
Plac Centralny. fot. Jerzy Woźniakiewicz

Jako przewodniczący Komisji Praworządności przygotowałem między innymi wnioski do Prezydenta o: zapewnienie w projekcie budżetu środków na dokończenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróżenicach, zabezpieczenie w zadaniach budżetowych na 2014 rok, środków na budowę Remizy Strażackiej OSP w Kościelnikach, nawiązanie współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, w zakresie pracy osób osadzonych przy oczyszczaniu miasta, doprowadzenie do przekazania działki w rejonie pętli komunikacyjnej Czerwone Maki z przeznaczeniem na budowę nowego Komisariatu Policji V w Krakowie, czy też natychmiastowe rozwiązanie umów z najemcami, którzy w obiektach gminnych prowadzą nielegalną działalność hazardową, a także wprowadzenie do standardu umów zawieranych przez Miasto, klauzuli informującej o zakazie prowadzenia powyższej działalności w obiektach gminnych.

Przygotowałem także pakiet uchwał związanych z poprawą bezpieczeństwa, między innymi przeznaczających dodatkowe środki na płatne patrole policji, przedstawiającej założenia budowy sieci monitoringu wizyjnego oraz Centrum Bezpieczeństwa Miasta i określającej perspektywy rozwoju Straży Miejskiej.

Brama w bloku na os. Stalowym. fot. Jerzy Woźniakiewicz
Brama w bloku na os. Stalowym. fot. Jerzy Woźniakiewicz

Podczas całej kadencji podejmowałem także szereg interwencji kierując wiele interpelacji do Prezydenta Miasta. M.in. Po mojej interwencji krakowskie muzea zniosły nielegalne opłaty za fotografowanie. Interpelowałem także m.in w sprawie: uznania Nowej Huty za pomnik historii i wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, taboru tramwajowego kursującego w kierunku Nowej Huty, stanu oświetlenia ulicznego, pomocy studentów AWF w organizacji zajęć sportowych dla młodzieży, biletów wolnej jazdy wydawanych dla zasłużonych dawców krwi, fontanny w Parku Lotników Polskich, czy inwestycji na byłym pasie startowym lotniska Rakowice-Czyżyny.

Działalność samorządową zakończyłem w 2018 roku.