Jerzy Woźniakiewicz

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ukończył studia z zakresu zarządzania w kulturze, a także bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz politologii. Ma 43 lata.

W latach 2006-2014 angażował się w działalność samorządową. Był radnym Miasta Krakowa i Przewodniczącym Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa. Zajmował się m.in. problematyką bezpieczeństwa publicznego, ochroną zdrowia, kulturą oraz transportem. Od lat związany jest z Nową Hutą. Przez prawie ćwierć wieku był radnym Dzielnicy XIV Czyżyny, w tym przez osiem lat przewodniczącym Zarządu tej Dzielnicy. Współtworzył także Porozumienie Dzielnic Nowohuckich.

Od 2011 roku kieruje Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. W tym czasie instytucja ta otworzyła nowoczesną Artetekę i stale poszerzała swoje usługi i ofertę dla mieszkańców Krakowa. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła wypożyczanie czytników e-booków i  jako jedna z pierwszych w naszym kraju, umożliwiła odbiór zamówionych książek całodobowo – z nowoczesnego książkomatu.

Jest członkiem Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i jednym z inicjatorów wielu przedsięwzięć skierowanych do środowiska bibliotekarskiego, takich jak jedna z największych cyklicznych konferencji branżowych  w Polsce –  Małopolskie Forum Bibliotek.

Obecnie Jerzy Woźniakiewicz społecznie angażuje się w działalność apolitycznego Stowarzyszenia „Wspólne Czyżyny”, którego jest wiceprzewodniczącym. Stowarzyszenie zabiegało o uratowanie od wycinki drzew pomiędzy osiedlem Dywizjonu 303, a byłym Pasem Startowym, dba również o integrację mieszkańców dzielnicy organizując m.in. pikniki sąsiedzkie.

Jako zewnętrzny ekspert, a zarazem współautor, Woźniakiewicz pracował nad przyjętym w 2018 roku miejskim programem poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”. Był członkiem Rady Programowej czuwającej nad jego wdrożeniem, a później jako lider segmentu “RATUJ” programu BK zajmował się koordynacją projektów związanych m.in. z prewencją antyterrorystyczną szczególnie w budynkach publicznych, działaniami związanymi z ratownictwem, popularyzacją wiedzy w zakresie pierwszej pomocy, powszechnym dostępem do defibrylacji i edukacją w zakresie podnoszeniem świadomości prawnej mieszkańców miasta.

Dziesięć lat temu Jerzy Woźniakiewicz opracował pierwszy w Polsce kompleksowy program powszechnego dostępu do defibrylacji – Krakowska Sieć AED „Impuls Życia”, dzięki któremu w miejscach publicznych Krakowa pojawiły się ratujące życie automatyczne defibrylatory zewnętrzne, a przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy zostało kilka tysięcy krakowian.

Działał także w miejskim zespole przygotowującym założenia funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego, którego koncepcja jest właśnie realizowana.

Był jednym z założycieli Muzeum Ratownictwa w Krakowie, którego eksponaty można było podziwiać w Nowej Hucie – w wyremontowanym hangarze na os. 2. Pułku Lotniczego.

W przeszłości działał w Federacji Młodzieży Walczącej przy kościele na Szklanych Domach, a później w Konfederacji Polski Niepodległej. Podczas studiów członek uczelnianych i regionalnych władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W połowie lat ’90 kierował krakowskim, a następnie małopolskim Związkiem Strzeleckim „Strzelec”.

Jerzy Woźniakiewicz interesuje się nowymi technologiami, zwłaszcza w zastosowaniach bibliotecznych oraz historią. Jest ratownikiem. W wolnych chwilach fotografuje i uprawia strzelectwo sportowe. Lubi jeździć na rowerze i często porusza się nim po mieście. Również prywatnie interesuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym oraz ratownictwem. Ma dwóch nastoletnich synów, a w ich domu mieszkają także dwie kotki.

Odznaczony m.in.:

  • Brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”,
  • Złotą Odznaką „Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa”,
  • Złotym medalem „Za zasługi dla Ligii Obrony Kraju”,
  • Odznaką Ochotniczych Straży Pożarnych „Strażak Wzorowy”,
  • Medalem 750-lecia Krakowskiego Bractwa Kurkowego,
  • Medalem XXV-lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
  • Medalem XX-lecia Dzielnic
  • Medalem Wdzięczności Muzeum Lotnictwa Polskiego „Summa Cum Laude”,
  • Odznaką ZHP 1910-2010,
  • Odznaką pamiątkową Federacji Młodzieży Walczącej.